Tag PopularAri Lasso sebut dahulu Ahmad Dhani adalah rajanya tawuran hingga ditakuti oleh teman-teman satu sekolahan.